wszystko.pl
Nie masz konta?
Zarejestruj się lub Zaloguj

Zostań sprzedawcą na wszystko.pl!

Jesteśmy gotowi, aby pomóc Ci na każdym kroku rejestracji konta sprzedawcy. Napisz do nas:

sprzedawca@wszystko.pl

Kupujących zapraszamy do wysyłania wiadomości na adres:

kontakt@wszystko.pl

Wszystko.pl sp. z o.o.
Adres siedziby: Ul. Prof. Michała Życzkowskiego 29A,
31-864 Kraków
NIP: 9512161113
KRS: 0000242000
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 140287102

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Paulina Oleszko ul. Prof. Michała Życzkowskiego 29A 31-864 Kraków e-mail: iod@wszystko.pl